Sivuston päivitys

Ohjelmien päivitykset ja varmuuskopiointi

Sivustojen pohjana käytän WordPress-ohjelmistoa, joka on maailmanlaajuisesti erittäin suosittu. Sivuston ulkonäköä määrittää valittu teema, joita on tarjolla runsain mitoin valmiina ja joita valituin osin (värit, fontit, asettelut jne.) voi myös muokata. Niin halutessa on mahdollista myös ohjelmoida aivan oma teema tai sen osia. Silloin tällöin ao. valmistaja päivittää näitä ohjelmistoja ja muutokset tulee edelleen siirtää jo valmiiseen sivustoon.

Verkkosivustoihin kohdistuu monenlaisia uhkia. Kaikkea ei voi millään välttää, mutta moniin asioihin voi varautua. Sen vuoksi olen laittanut kaikkiin WordPress-ohjelmistolla tekemiini sivustoihin varmuuskopiointiohjelmiston, jota voin hallinnoida itse. Koska hallinnoin ohjelmaa itse, voin myös kopioida kunkin sivuston koska tahansa, esim. suuremman päivityksen yhteydessä

Kaikiassa tapauksissa otan uuden varmuuskopion muutaman kuukauden välein. Varmuuskopioin sivuston aina myös silloin, kun WordPress -ohjelmistoon tulee uusi päivitys sekä kun sivuston sisältöön tehdään merkittävämpiä muutoksia.

Kun olen vastuussa sivuston päivityksestä, niin huolehdin tarvittavista varmuuskopioinnista myös sisältömuutosten yhteydessä. Kaiken aikaa on tallessa useampia aikaisempia kopiota sivustosta ja niitä voi käyttää, jos esim. tulee netissä jokin häiriötilanne tai itsepäivittävien kohdalla käyttäjävirhe tms.

Sivustojaan itse päivittävien tahojen tulee huomioida:
Itsepäivittäjien tulee huolehtia siitä, että sivustosta otetaan varmuuskopio myös ENNEN suuremman päivityksen tekoa ja näin ollen he ovat vastuussa siitä, että ilmoittavat pääkäyttäjälle (=R.A.Kumpulainen) ao. tarpeesta. Sama sääntö pätee myös päivityksen jälkeen tehtävään kopiointiin.

Lisäosat

Monilla sivustoilla käytetään perusteemaohjelmiston lisäksi erilaisia lisäosia, joilla voidaan monipuolistaa sivuston toimintaa. Tällaisia ovat esim. kieliohjelmistot, pdf-luku- ja lomakeohjelmat sekä spam-ohjelmat. Myös em. varmuuskopiointiohjelma kuuluu tähän kategoriaan. Sivustoilla, joilla on paljon liikkuvia kuvia, saattaa olla perusteeman lisäksi erillisiä teemaan liittyviä lisäosia, jotka pyörittävät esim. vaihtuvia kuvia tms.

Kaikkiin näihin ohjelmistoihin tulee valmistajien toimesta aika ajoin lisäyksiä ja muutoksia ja tämä vaatii ao. ohjelman päivitystä myös sivustollasi. Esim. kieliohjelma vaatii päivitystä useamman kerran kuukaudessa. Ohjelmat päivitän aina, kun on tarvetta.

Vuosiveloitus

Em. tyyppiset lisätoimet ovat lisänneet jatkuvaa toimenpidetarvetta jokaisella sivustolla. Toimenpiteisiin menee aikaa, joka on poissa muulta työltä. Valitettavasti minun on veloitettava pieni vuosimaksu, joka kattaa kaikki sivustosi tarvitsemat päivitykset. Sisällytän hintaan tarvittaessa myös suurten vaihtuvien jo valmistettujen kuvien vaihdon (esim. vuodenaikojen mukaan), koska niiden toiminta liittyy kiinteästi päivityksiin. Uusien liikkuvien kuvien/ kuvapalkkien/kollaasien valmistus ei sisälly hintaan.

Veloituksen suuruus riippuu sivuston laajuudesta ja lisäohjelmien määrästä sekä siitä kuka päivittää sivustoa (siis joko minä tai asiakas tai hänen valitsemansa taho). Minimivuosiveloitus on 5 euroa. Veloitus lisätään vuosittaiseen webhotellilaskuun erillisenä rivinä.
……………
HUOM! Mikäli asiakas haluaa liittää sivustoon sen varsinaiseen toimintaan liittymättömiä omia ohjelmistojaan tai lisäosia, niiden asentamisesta veloitetaan tapauskohtaisesti. Tällöin asiakas on jatkossa vastuussa myös ohjelmiston toimivuudesta ja sen mahdollisista vaikututuksista sivuston toimivuuteen.

Comments are closed.